0

Нямате артикули в количката.

Слав Недев

Слав Недев (° 1967, София, България) е художник, който работи в различни медии. С концептуален подход Недев се опитва да подходи към широк мащаб на обекти по многопластов начин, обича да включва зрителя по начин, който понякога е физически и вярва в идеята за функция, следваща формата в произведението.
Неговите произведения не се позовават на разпознаваема форма. Резултатите се деконструират до степента, в която значението се измества и възможната интерпретация става многостранна. Прилагайки абстракция, той създава интензивни лични моменти, майсторски създадени посредством правила и пропуски, приемане и отказ, примамвайки зрителя като го въвлича в спираливидно спускане в картината.
Неговите творби директно отговарят на заобикалящата среда и използват като отправна точка ежедневните преживявания на художника. Често това са рамкирани случаи – постановки от деня, които биха останали незабелязани в първоначалния им контекст.


Творби на търг:

ILLUMINATING (colorN13-0647) – начало 22 април 2021

Включва творбите: A Filter Matters, 2018; Value (one of a kind art object), 2018; Monastery Plan 1, 1997; Casting I, 1996; Casting II, 1996.